Å eie ei egen hytte betyr for mange økt livskvalitet. Dog er det mye som skal klaffe for å finne drømmehytta, Iallfall er det ikke noe man kjøper usett!

Men hva kan egentlig gjøre hvis man plutselig innser at man har gjort sitt livs dårligste kjøp?

Utgangspunktet er at kjøp er bindende. Men det er unntak. I visse tilfeller er det mulig å heve et kjøp av hytte. Det betyr at handelen annulleres. Det skal imidlertid en del til for at dette skal skje. Les videre og finn ut hva som må til.

Hytta må ha en mangel

I avtaleretten, om det er kjøp av hytte eller noe helt annet, er at det foreligger en mangel for at man skal kunne gå til beføyelser mot motparten.

Når det spesifikt gjelder hyttekjøp, må hytta være i en dårligere tilstand enn det kjøperen hadde grunn til å forvente.

Det kan bero misvisende opplysninger fra selgeren, andre ting med eiendommen som selgeren ikke har opplyst om, og såkalte skjulte mangler.

Misvisende opplysninger kan være feil arealangivelse. Selger kan også ha «glemt» å informere om at det er tinglyste bruksretter på veien opp til hytta.

Det kan også være mange tin med hytta som ikke er så bra som man kanskje hadde grunn til å forvente. Her har selvfølgelig kjøper ansvar for å sjekke ut litt selv også. Han aksepterer å kjøpe den slik den framstår, men det kan altså være noe under grunnmuren heller ikke selgeren er klar over.

Mange konflikter går på hvem skal bære ansvaret for slike skjulte mangler.

Kan saken løses med prisavslag eller erstatning?

Ei hytta kjøpes jo ofte på grunn av beliggenheten. Dersom mangelen ikke er katastrofal, kan det være bedre å få selgeren med på en prisjustering enn å omgjøre hele handelen.

Rettsapparatet heller også til foretrekke slike løsninger.

«Heving er forbeholdt tilfeller hvor det er vesentlige mangler, som vanskelig kan utbedres med andre beføyelser som prisavslag, retting eller erstatning.»

Dette sier Eiendomsadvokat Claus Listerud, som er en av advokatene bak Eiendomsrett.no.

En pekepinn som er anvendt av domstolene er at en eventuell utbedring vil ha en kostnad tilsvarende 15 % av kjøpesummen. Det er imidlertid påpekt at dette alene ikke er avgjørende. Avgjørelser går i begge retninger både for tall som er lavere og høyere enn dette.

Slik går du fram for å heve et hyttekjøp

Det viktige i slike saker er å melde fra om mangelen til selger så fort du oppdager den. I praksis betyr det ikke senere enn et et par-tre måneder. Det er også en total frist på 5 år for å melde fra om mangler.

Det gjelder for alle typer beføyelser du eventuelt måtte ønske å fremme.

Ettersom det skal litt ekstra til for å få gjennomslag for heving av hyttekjøp, er det lurt å være nøye med alle frister og eventuell dokumentasjon. Ta bilder og dater alle feil du finner.

Ved omgjøring av hyttekjøp er det ofte nødvendig med rettslig bistand. Da lønner det seg å starte med en uformell samtale for å lokke ut av advokaten hvor gode muligheter han mener det er for å få gjennomslag for saken.

Rettshjelpsutgifter kan ofte dekkes av diverse forsikringer. Advokaten kan hjelpe til med å finne ut om du har en slik dekning.