Vi hører det samme gang på gang. Prisen står i stil med kvaliteten. Eller at du får det du betaler for. Men dette viser seg å være feil i mange tilfeller. Hvordan forholder dette seg når det kommer til vaskemaskiner?  Er de dyreste best? Test.no har på sine nettsider en test som belyser akkurat denne problemstillingen, og de har kommet til den konklusjon at når det gjelder vaskemaskiner så er de dyreste de beste på de absolutt viktigste områdene.

Hvilke områder er viktigst?

Det er mange områder med et produkt som kan testes, men alle er ikke like viktig. Når det kommer til vaskemaskiner er det noen områder som er langt viktigere enn andre områder.

Støynivå

Støynivå er absolutt ett av de områdene du bør være nøye på. Spesielt hvis vaskemaskinen skal stå tett opp mot oppholdsrom. Husk at en vaskemaskin brukes ofte, og det kan bli ganske slitsomt i lengden hvis du må høre på mye unødvendig støy over lengre tid.

Sentrifugering

Hastigheten på sentrifugeringen er også et viktig område fordi dette påvirker direkte hvor lang tid det vil ta å få klærne tørr. Videre påvirker det strømforbruket i familien hvis familien bruker tørketrommel. Dess våtere klærne er når de legges inn i tørketrommelen, dess flere timer vil tørketrommelen gå i løpet av et år. Dess høyere strømforbruk.

Størrelse

Størrelsen på vaskemaskinen, dvs mengden klær den kan vaske på en gang er viktig. Gå ikke i den fellen å velg en vaskemaskin som har mindre kapasitet enn det dere trenger fordi den er rimeligere i innkjøp. Det kan straffe seg ved at du må vaske langt flere vasker i løpet av et år enn strengt tatt nødvendig.

Programvalg

Mengden programvalg og hvilke program som er tilgjengelig påvirker hvor lett vi opplever det er å bruke vaskemaskinen. Dess flere spesialprogram det er å velge mellom, dess enklere er det å vaske klærne. Det at man kan regulere temperaturen uavhengig av programvalg er også med på å påvirke hvor fleksibel maskinen er å bruke.

En vaskemaskin er en investering. Hvis du trenger forbrukslån uten sikkerhet finner du dette på nett.

Ved opptak av lån tilfaller det en del kostnader. Eksempelvis nom. rente 12,76 %, eff. rente 14,14 %, 170 000 kr o/10 år, kostnad 137 463 kr, totalt 307 463 kr.