God belysning er svært viktig i mange sammenhenger, ikke minst som et svært enkelt og rimelig sikkerhetstiltak. Det gjelder da ikke bare god gatebelysning ved veien en mørk høstkveld, men også god belysning på arbeidsplassen – en arbeidslampe av høy kvalitet kan gjøre en stor forskjell.             

Loven stiller strenge krav til belysning på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven, med tilhørende forskrifter, stiller krav til belysning på arbeidsplassen. Det er særlig Arbeidstilsynet som jobber med å overvåke at lovverket følges. Fokus er på å verne arbeidstakernes «sikkerhet og helse».

Denne todelingen sier noe om de forskjellige aspektene ved belysning på arbeidsplassen. Sikkerhet handler helt enkelt om å unngå skader og ulykker, som følge av manglende belysning. Slike tiltak er selvfølgelig helt kritiske, og en enkel arbeidslampe tilpasset bruk med produksjonsutstyr kan gjøre en stor forskjell.

Når det gjelder «helse» handler det også om langtidsvirkninger av dårlig belysning. Det stilles for eksempel krav til dagslys i pauserom og tilsvarende områder, når det ikke er mulig med dagslys på selve arbeidsplassen.

Funksjonell og stemningsskapende belysning i hjemmet

Det finnes ingen lover som direkte regulerer belysning i private hjem, utover for eksempel retningslinjer som sikrer dagslys fra vinduer som tilfredsstiller krav til rømningsveien. Derfor er det også opp til den enkelte boligeier å passe på at belysningen er god.

Belysningen i en bolig er kanskje ikke direkte sammenlignbar med belysningen på en arbeidsplass, men det finnes noen fellestrekk. En god allmennbelysning er viktig i privatboliger, kombinert med stemningsbelysning og punktbelysning/arbeidsbelysning.

Dessuten er det viktig å huske på at belysningen i hjemmet skal kunne legge til rette for god innsovning, og det er derfor fint å ha mulighet til å kunne dempe belysningen ytterligere om kvelden. Husk på at lys er en svært viktig faktor når det gjelder kroppens styring av innsovning og oppvåkning. Korrekt belysningen vil ikke bare gi deg en bedre dag, men også bedre søvn.