Denne artikkelen er en betalt annonse.

Å drive en liten bedrift kan være utfordrende, og det er en rekke ulike faktorer som påvirker resultatet. En relativt høy andel av nye bedrifter vil dessverre legges ned i løpet av relativt kort tid, det er på ingen måte en lek å starte for seg selv. Det kan være fristende å ha stålfokus på salg og direkte inntektsskapende aktivitet, men det er like viktig å følge med på det som kanskje vanligvis regnes som klassiske støtteprosesser. Et ryddig lager med oversiktlige stålreoler kan faktisk ha mye å si for bunnlinja.

Oversikt og kontroll er rimeligere enn brannslukking

Det er viktig å understreke at det selvfølgelig alltid finnes en balanse når det gjelder hva man bør bruke tid og penger på, unødvendig administrasjon og papirarbeid skaper lite verdier. Samtidig er det helt nødvendig med oversikt og kontroll.

Hvis du sørger for at lageret hele tiden er ryddig og oversiktlig, med tidligere nevnte stålreoler som et godt eksempel på en rimelig løsning, trenger du ikke å lete etter ting, være usikker på hva du har bestilt eller sette av tid til en skikkelig ryddesjau med jevne mellomrom.

Det er helt enkelt rimeligere og mindre tidkrevende å etablere gode lagerrutiner i hverdagen istedenfor å la ting flyte.

Et uoversiktlig lager gir lavere inntekter og høyere kostnader

Å holde lageret ryddig og oversiktlig handler ikke bare om å redusere ressursbruken når det gjelder selve lagerdriften, det handler også om å styrke andre områder i driften:

  • Et ryddig lager fører til at du hele tiden har de varene du trenger, slik at du faktisk kan selge de.
  • Et ryddig lager fører også til at ukurante overskuddsvarer ikke blir liggende på lageret, samtidig som det blir enklere å bestille riktig. Det reduserer risikoen for svinn.

Oppsummert vil god lagerdrift både redusere driftskostnadene, øke salget og redusere svinn – det gir definitivt utslag på bedriftens bunnlinje.