Renhold er en viktig støtteprosess i både store og små organisasjoner. Det er kanskje ikke alltid man legger merke til jobben som blir gjort i hverdagen, men manglende renhold vil raskt få store konsekvenser. For noen virksomheter vil det raskt føre til at driften stopper opp, i andre bransjer vil effektene bli synlige mer gradvis.

Daglig renhold er grunnfjellet i ethvert systematisk renhold

I noen situasjoner er det selvfølgelig nødvendig med «skippertak», men som regel er det ikke positivt at man kommer til et punkt der det er nødvendig å iverksette drastiske tiltak. Godt daglig renhold vil spare virksomheten for både tid og penger, da man ikke opparbeider seg et etterslep som må ordnes før eller senere. Enkelt utstyr som moppe-rammer med gode mopper kan være tilstrekkelig for enkel daglig gulvrengjøring. Tilsvarende gjelder for annen overflaterengjøring.

Innenfor enkelte bransjer, som for eksempel håndtering av næringsmidler, stilles det ekstra høye krav til det daglige renholdet. Det er helt enkelt ikke et alternativ å hoppe over rengjøring av maskiner og utstyr når man håndterer mat og drikke.

Reduserte kostnader og økte inntekter

Gode renholdsrutiner vil gi utslag på virksomhetens kostnader, både direkte og indirekte. Godt systematisk renhold reduserer behovet for større oppryddingsjobber, og kan også bidra til at innredning, inventar og utstyr varer lengre. Dessuten reduseres risikoen for andre kostnader tilknyttet for eksempel avvik som fører til at virksomheten må stenge. Redusert svinn kan også være en faktor i bransjer der et uryddig og møkkete lokale vil gjøre det vanskelig å følge med på varebeholdningen.

Et godt rengjort lokale vil kunne bidra til høyere inntekter, da virksomheten helt enkelt fremstår mer innbydende for gjester og kunder. Det kan være vanskelig å måle slike effekter direkte, men manglende renhold kan raskt gi store utslag når kunder velger å handle et annet sted. Derfor er det ikke rart at gode renholdsrutiner er helt avgjørende for lønnsom drift.