Rengjøring av kontorer, verksteder og andre forretningslokaler kan være utfordrende, særlig for mindre bedrifter. Det klassiske utsagnet om at «moren din jobber ikke her» sier mye om at mange arbeidsplasser sliter med at ansatte ikke nødvendigvis rydder opp etter seg, samtidig som det ikke er alle som har anledning å bruke profesjonelle rengjøringsselskaper. Likevel er det viktig at renhold og rengjøring blir prioritert.

Avgjørende for de ansattes helse

De direkte følgene av manglende renhold vil henge tett sammen med type bedrift. Innenfor noen bransjer stilles det krav til spesialrengjøring, samtidig som et lite kontorfellesskap kanskje mer kan sammenlignes med en privatbolig. Ved behov for spesialrengjøring er det også viktig med korrekt bruk av rengjøringsmidler, ofte i henhold til detaljerte instrukser og standarder.

For de ansatte, som oppholder seg på arbeidsplassen mange timer hver dag, er korrekt renhold avgjørende. Det gjelder selvfølgelig steder der det samler seg opp mye smuss og skitt, men også på helt vanlig kontorer. Over tid vil selv «litt støv i hjørnene» kunne bli en utfordring for arbeidsmiljøet.

Stor betydning for selskapets drift og resultat

Bedrifter med virksomhet i bransjer som dagligvare og servering er helt avhengige av korrekt renhold. Manglende eller utilstrekkelig renhold kan helt enkelt bety kroken på døra, og selv noen mindre anmerkninger fra Mattilsynet kan få store følger. Håndtering av næringsmidler dreier seg selvfølgelig også til syvende og sist om matsikkerhet og helsen til kunder og samarbeidspartnere.

Riktig renhold vil redusere risiko knyttet til både direkte og indirekte negative konsekvenser som følge av for eksempel bedervet mat eller manglende salg som skyldes lite innbydende salgslokaler. Å faktisk ha fokus på godt renhold vil dessuten kunne føre til en selvforsterkende effekt, der det blir mye enklere å jobbe med dette temaet etter hvert som gode og stabile rutiner setter seg i organisasjonen. Derfor lønner det seg for alle bedrifter å følge godt med på renholdet.