Denne artikkelen inneholder annonsert innhold.

Historisk har Norge stolte tradisjoner når det gjelder produksjonsindustri, ikke minst med tanke på betydelig virksomhet innenfor skipsbygging og verft. Det finnes selvfølgelig fortsatt en god del produksjon i Norge, men samtidig er også en del av produksjonen flyttet til lavkostland. Moderne produksjonsteknologier, som lasersveising og automatiserte CAM-løsninger, kan gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige.

Automatisering gjør lønnskostnadene mindre viktige

Det er selvfølgelig flere ulike faktorer som over tid har ført til at en andel av den norske produksjonsindustrien har flyttet til andre land. Likevel er lønnskostnader ofte en avgjørende faktor, særlig innenfor bransjer preget av mange manuelle arbeidsprosesser.

Moderne teknologier, inkluder kombinert CAM og lasersveising, fører til at lønnskostnader utgjør en betydelig lavere andel av samlet produksjonskost. Det fører igjen til at norske bedrifter kan levere et mer konkurransedyktig verdiforslag, med kombinasjonen av høy kvalitet, fornuftig pris og korte leveringstider.

CAM og integrerte maskiner gir fleksibilitet og frihet

Alt handler ikke om pris, selv om kostnader er en svært viktig variabel, og norske bedrifter kan ofte tilby kundene sine fordeler på andre plan. I forbindelse med pandemien var det mange bedrifter som opplevde at leverandører i andre deler av verden fikk utfordringer med logistikk og levering. Med mer lokal produksjon reduseres denne risikoen noe, det kan i seg selv ha en relativt stor verdi.

I tillegg vil automatisert produksjon også føre til at det er enklere å lage begrensede serier av ulike komponenter og produkter. CAM- og CAD-løsninger gjør det enkelt å stille om en produksjonslinje til et helt annet produkt, noe som fører til både frihet og fleksibilitet. Denne kombinasjonen kan definitivt være et stort fortrinn for norske produksjonsbedrifter, som kan benytte automatiseringen til å tilby riktig produkt til riktig tid og med riktig pris. Derfor er det ikke rart at norske bedrifter ligger langt fremme når det gjelder automatisering, noe som vi også vil sende enda mer av i tiden fremover.