Oppetiden til anleggsmaskiner og annet utstyr er helt avgjørende for entreprenører innen bygg, anlegg og maskindrift. En gravemaskin eller annen anleggsmaskin som ikke kan brukes vil åpenbart forsinke fremdriften i et prosjekt, noe som kan få store ringvirkninger. Dessuten vil ansatte ofte stå uten noe å gjøre hvis maskinene ikke er i drift, noe som betyr at kostnadsbasen forblir høy. Derfor er gode løsninger for effektiv feilretting helt avgjørende for moderne entreprenørselskaper.

Innkjøp av reserve- og slitedeler etter behov – med rask levering

Alle anleggsmaskiner trenger tilbehør, som forskjellige skuffer og skjær. Samtidig er det også nødvendig med reserve- og slitedeler, alt fra gummibelter til småting som pakninger og bolter. Det kan være effektivt å ha et begrenset lager av de vanligste reservedelene på anleggsområdet, men i stort bestiller de fleste entreprenører slike deler ved behov. Det stiller selvfølgelig krav til at leverandøren kan levere deler raskt, slik at de helt ankommer allerede før behovet blir kritisk.

Heldigvis vil det i mange tilfeller være mulig å oppdage delebehov før det blir akutt, og med få dagers leveringstid blir både nedetid og kapitalbehov minimalt.

Service på anleggsstedet – en naturlig løsning

Det er helt normalt å ta med biler og andre mindre kjøretøy til et verksted, det er bare unntaksvis at leverandørene tilbyr service hjemme hos kunden. Bildet er et helt annet når det gjelder gravemaskiner og annet tungt utstyr. Det er åpenbart ikke særlig praktisk å kjøre store maskiner til et verksted, derfor er det mye vanligere at servicepersonell kommer til stedet der maskinen står.

Slike løsninger er fordelaktige både for entreprenøren og leverandører av utstyret. Redusert behov for kostnadsdrivende og tidkrevende transport er et sterkt argument, men i tillegg er denne typen service også effektiv for leverandøren. De trenger ikke drive en mengde verksteder rundt om i landet, samtidig som de kan selge en premium servicetjeneste til entreprenører. Husk at minimal nedetid er avgjørende.