Mange ulike makroøkonomiske faktorer påvirker entreprenørbransjen direkte og indirekte. Stigende rentenivå og høy inflasjon bidrar til å legge press på for eksempel bygging av nye boliger, samtidig som det også kan være at færre større infrastrukturprosjekter startes opp i nedgangstider. Imidlertid er det også mange oppgaver som helt enkelt må utføres uavhengig av konjunkturen, og norske entreprenørvirksomheter må tilpasse seg et miljø som er i stadig endring.

Strømlinjeformet drift og reduserte kostnader

Prosjekter som legges ut på anbud har selvfølgelig vurderingskriterier utover bare pris, men det er fortsatt slik at det er ekstremt viktig å komme med det laveste budet. Derfor vil de aller fleste entreprenørvirksomheter også være nødt til å spare penger alle steder det lar seg gjøre, men uten at det går ut over verken kvalitet eller sikkerhet for kunder og ansatte.

Strømlinjeformede innkjøpsprosesser, med for eksempel nettbestilling fra leverandører som Scanbolt, gjør det enklere å realisere prosjekter med stramme budsjetter og kostnadsrammer. Selv om mange kanskje assosierer store infrastrukturprosjekter med kostnadsoverskridelser og budsjettsprekker, er det ikke slik at en entreprenør bare kan spørre om mer penger hvis ulike innsatsfaktorer eller deler stiger i pris.

Flere ben å stå på for fleksible organisasjoner

Ekstrem spesialisering er et aspekt ved entreprenørvirksomhet, for eksempel når det gjelder selskaper som har fokus på enkeltmomenter som asfaltfresing eller trafikkdirigering. Imidlertid er det også mange ulike entreprenørselskaper som prøver å skape en så diversifisert forretningsmodell som mulig.

En entreprenørvirksomhet som driver med mange ulike typer maskindrift vil kunne supplere ulike byggeprosjekter og lignende med helt andre aktiviteter – fra snøbrøyting og strøing til annet veivedlikehold, kantslått, parkvedlikehold og mye mer. Slike oppgaver er mye mindre konjunkturavhengige, i og med at det praktisk talt alltid vil finnes en etterspørsel etter dem. Det betyr ikke at en entreprenør kan sette hvilke priser som helst, men det fører til en relativt forutsigbar og trygg ordreinngang for denne typen oppgaver.