Diction tilbyr deg profesjonell oversettelse eller korrektur av dine spanske tekster. Det er cirka 360 millioner mennesker rundt om i hele verden som snakker spansk, derfor har Diction alltid en oversetter som er klar til å oversette din tekst til spansk, eller lese korrektur. Når en oversetter spansk, er korrektur viktig, det er ikke kun skrivefeil som blir rettet opp på, men også grammatiske feil i form av tegnsetting, bøyning av ord og setningsoppbygging. Dersom du skulle ha bestemte eller spesielle krav til din tekst er du alltid velkommen til å kontakte Diction, enten via mail eller ved å ringe inn.

 

Spansk kan være et vanskelig språk da en enkelt bokstav kan endre hele ordets betydning, spesielt når man bøyer et ord i hannkjønn og hunnkjønn, men også når det bøyes i entall og flertall. Derfor er hver eneste bokstav viktig når du kommuniserer skriftlig på spansk. Ved å være oppmerksom på disse små ting vil avsenderen unngå eventuelle misforståelser hos sin mottaker, og kommer både avsender og mottaker til gode i en akademisk eller jobbsammenheng hvor avsenderen skal ha en profesjonell og helhetlig fremstilling av sin tekst.

 

Hurtig og tilpasset levering

Diction bestreber etter å være en pålitelig og fast part for deg, når det gjelder spanske tekster som krever korrektur eller oversettelse. Igjennom sine morsmålsoversettere sørger de for å levere en tjeneste som er feilfri, og 100% lever opp til dine forventinger. Alle tidsfrister skal overholdes, og du vil alltid få din tekst tilbake innen den tidsfrist du har satt. Dersom man ønsker er det også mulig å arrangere et møte på kontoret for en snakk om dine tekster, dette krever blot et avtalt møtetidspunkt. Dersom du har flere tekster som du ønsker oversatt, i løpet av en lenger periode, stiller Diction en oversetter til rådighet til deg, slik at du kan kommunisere lett og hurtig med din oversetter.